Nieuw seizoen, nieuwe kansen!

Hai folks, het nieuwe seizoen is aangebroken en Sassenachs zijn volop bezig met het vernieuwen van het veld repertoire en de voorbereidingen voor de aankomende kampementen! Het eerste grote kampement is in Limburg en wel op El Mundo Fantasia te Landgraaf op 6 en 7 juli a.s. Verder zullen wij optreden in het Archeon op 8 en 10 juni a.s. op de dag van de Grijze jager en het Viking weekend! Wij hopen jullie daar te ontmoeten!